Vadmyra Idrettslag – status 1997

0

Stiftet: 10. oktober 1972
Aktiviteter: Fotball, håndball og tttrn.
Medlemstall pr. 31.12.96: 696

Fordeling aktiviteter:
Fotball: 307
Håndball: 161
Turn: 163
Idrettskole:40

Øvnge medlemmer er styremedlemmer, støttemedlemmer og støttelag.

Organisasjon: Hovedstyre, Hallstyre, Fotballstyre, Handballstyre og Turnstyre.

Undergruppene har sine egne, valgte styrer som avholder sine egne årsmøter.

Base: Vadmyrahallen og banene i Lyngfaret.

Rekrutteringsområde: Vadmyra, Loddefjord og Bjømdalsskogen skoler.

Idrettslaget disponerer egen hall, som stod ferdig i 1983, mesteparten av arbeidet
ble gjort på dugnad. Hallen blir brukt til trening, håndballkamper og turneringer.

Samlet budsjett for aktivitetsgnrppene i 1997: 1.306.000,-

Inntekter: Turrneringer, arrangement, oppvisninger, medlemskontingent og
traningsavgift, lotterier, spilleautomater, reklame og sponsorer, billettinntekter,
salgsinntekter, støttelag, og barne- og ungdomsmidler.

Vadmyra Idrefislag er blant de klubber i Norge som har levert flest spillere til
aldersbestemte landslag i fotball, tilsammen 7 spillere.

Tomrny Kolseth, som spilte på Brann på begynnelsen av 1990-tallet, (spiller nå
på Fyllingen) kom fra Vadmyra. Laila Danielsen (Sandviken) spilte også i
Vadmyra i sin Barndom.

Vunnet Norway Cup ( juniorene i 1996) og Dana Cup, Brann Cup og Varegg
cup.

Vært beste klubb i Dana Cup og Brann Cup.

Rekruttering i fremtiden:

Ifølge opplysninger fra Kommunalavdeling Skole gar det i inneværende skoleår

  • 56 elever i 1. klasse på Vadmyra Skole,
  • 45 elever i 1. klasse pa Loddefiord Skole og
  • 56 elever i 1. klasse på Bjørndalsskogør Skole.

Ifølge opplysninger innhentet hos Statistisk kontor, Rådmannen, Bergen Kommune bodde det ved utgangen æv 1995 i områdene vi rekrutterer barn fra:

  • 139 barn, som er født i 1990
  • 140 barn, som er født i 1991
  • 159 barn, som er født i 1992
  • 138 barn, som er født i 1993
  • 176 barn, som er født i 1994
  • 167 barn, som er født i 1995

Tallene er hentet fra «Befolkningsstatistikk pr.31.12 1995»

Skolekretsene vi har lagt til grunn er: Loddefiorddalør, Klasatjørna, Peneset,
Vadmyra, Vestre Vadmyra, Sandgotna, Hetlevik, Hetlevikåsen, Stordal, Bjørndal
og Bjørndalsskogen.

Oversikten viser at Vadmyra idrettslag de neste fem seks år, ihvertfall må
opprettholde tilbud på dagens nivå og aller helst øke det noe.

Vadmyra Idrettslag Hovedstyret

Leder: Eldrid Kvilekval
Nestleder: Per Øyvind Andresen
Sekretær: Willy Landro
Kasserer: Per W. Nieuwejaar
Styremedlem: Stein Hauge
Representant fotball: Stein Totland
Representant håndball: Frank Minde
Representant turn: Liv Helgesen
Representant hallstyret: Leif Arne Kismul

Vadmyra Idrettslag Hallstyret

Leder: Leif Arne Kismul
Sekretær: Rune Bjerkaker
Kasserer: Inge Alvær
Styremedlem: Atle Fosse
Representant fotball: Henrik Tennebekk
Representant håndball: Frank Minde
Representant turn: Evy Rønnevig
Representant ansatte: Willy Sivertsen

Vadmyra Idrettslag Fotballgruppen

Leder: Stein Totland
Sekretær: Henrik Tennebekk
Kasserer: Sigfred Gerhardsen
Leder miniputtavdeling: Knut Henriksen
Styremeldem: Lars Otto Veberg
Materialforvalter: Svein Grimen
Representant støttelag: Evy Rønnevig

Vadmyra Idrettslag Turngruppen

Leder: Liv Helgesen
Kasserer: Jarle Helgesen