Vadmyra IL ble stiftet 10/10 – 1972 og er snart et kvart århundre. Mye har skjedd på disse
årene, og idrettslaget har markert seg positivt på de fleste områder.

Sportslig sett har idrettslaget hevdet seg meget godt spesielt innen aldersbestemt fotball og
håndball. Videre har turngruppen arbeidet meget godt i alle år. Turn er på mange måter den
første aktivitet man kommer i kontakt med i idrettslaget.

Vadmyra IL. var tidlig ute med å starte idrettsskole for bam, også et av de første lag som
arbeidet for integrering av psykisk utviklingshemmede. Opp gjennom årene har idrettslaget blitt godt lagt merke til innen idretten i Hordaland, samt i nasjonal sammenheng. Dette nådde toppen i 1996 da Vadmyra IL.’s juniorlag i fotball vant Norway Cup.

Også på den administrative side har Vadmyra IL. vært svært godt drevet. Man har hele tiden
satt tæring etter næring, og således ikke brukt mere penger enn man har tjent. Således har
idrettslaget klart å bygge seg opp en god egenkapital som skal komme fremtidige
idrettsungdommer til nytte.

Vadmyrahallen har vært en suksess siden åpningen i 1982. Idrettslaget har forvaltet verdiene
som er lagt ned i hallen på en særdeles fin måte. Dette har resultert i at man har hatt en
fomuftig inntjening på driften av hallen. Det er hyggelig å registrere at Bergen kommune’s
idrettsavdeling ofte nevner Vadmyrahallen som et eksempel til etterfølgelse når man snakker
om vellykkede prosjekter innen kommunen.

I de senere år har også idrettslaget giort en god jobb i samarbeid med Laksevåg
lensmannskontor gjennom prosjektet «Krimfri påske». Idrettslaget har stilt ressurser til
rådighet sammen med offentlige etater for å sikre verdier i vårt nedslagsfelt i tider hvor
boliger og eiendommer er svært utsatt. Dette er et prosjekt som har vakt oppsikt utover det
ganske land.

Det blir for omfattende å nedtegne alle positive elementer i en relativt kort beskrivelse, men
vi har mye å takke trofaste tillitsvalgte for gjennom 25 år, som har lagt et svært godt
fundament for fremtiden.

Det som er noe bekymringsfullt er den svake rekrutteringen på ledersiden i idrettslaget.
Kanskje man kan bruke jubileet til å få til en rekruttering i så måte. Veldig viktig med at
idrettslaget har aktive, visjonære ledere som har tid og ikke minst interesse for å legge
forholdene godt tilrette for den oppvoksende generasjon.

Vadmyra IL. vil markere jubileet med følgende aktiviteter:

Fredag den 10/10-97 kl. 1830 – 2330 i Vadmyrahallen arrangeres :

Jubileurnsarrangement for ungdom i alderen 13 – 17 år.

  • Sokkedans til orkestre hvor musikerne også er aktive Vadmyramedlemmer.
  • Karaoke
  • Servering av pizza og mineralvann

Alle i aldersgruppen er hjertelig velkommen.

GRATIS ADGANG.

Teknisk ansvarlig :
Vadmyra IL. – fotballgruppen
v/ Eystein Thue

Lørdag den 11/10-97 kl. 1930 avholdes BANKETT på vestkanten senter.
(se egen omtale i medlemsbladet.)

Eventuelle spørsmål kan rettes til :
Jubileumskommiteen Vadmyra IL’
v/ Per Øyvind Andresen

Søndag den 12/10-97 kl. 1500 – 1800 i vadmyrahallen arrangeres:

Jubileumsarrangement for barn i alderen 0 – 8 år.

  • Spill og leker tilpasset de ulike aldersgrupper
  • Servering av hot-dog, brus og is til alle
  • Alle fremtidige idrettsinteresserte er hjertelig velkommen.

GRATIS ADGANG.

Teknisk ansvarlig:
Vadmyra IL. – turngruppen
v/ Liv Helgesen.

Søndag den 12/10-97 kl. 1800 – 2100 i vadmyrahallen arrangeres:

Jubileumsarrangement for barn i alderen 9 – 12 år.

  • Sokkedans og diskotek
  • Karaoke
  • Servering av pizza,hot-dog, brus og is’
  • De ulike gruppene i laget har stand som informerer om aktivitetene i idrettslaget

GRATIS ADGANG.

Teknisk ansvarlig:
Vadmyra IL – håndballgruppen
v/ Frank Minde.

Vi oppfordrer alle barn i ovenstående grupper, gjeme med foreldre, til å komme.
Spesiell informasjon vil bli sendt til de ulike barnehager og skoler i området.

Håper at så mange som mulig, ung som noe eldre, har anledning til å delta på et av våre
arrangementer, og dermed bidra til at vi får en verdig feiring samt utveksle ideer og erfaringer
på hvordan vi skal møte de nærmeste årene i Vadmyra IL.

Vadmyra IL.
Arrangementskommiteen