OBS! Dette var en aprilsnarr.

Etter bekymringsmeldinger fra foreldre, Sandgotna Ungdomsskole og Vadmyra Skole har styret vedtatt å gå i bresjen for å gjøre noe med spillavhengighet blant idrettslagets yngre medlemmer.

Trenere vil nå få beskjed om at spillere ikke skal få lov til å spille en rekke ulike spill, en liste utarbeidet i samarbeid med Gamer.no og medievitere ved UiB

Ungdommen spiller bort alt av penger

Spesielt Fifa 15 fremheves som et problem, som det lenge spøkefult ble utpekt som årsak til at treningsoppmøte falt ganske kraftig. Spillere velger sofa og Playstation fremfor trening, noe som spesielt er et problem på satsingslagene våre.

I tillegg har spill som dette vist seg å gi flere ungdommer pengeproblemer, siden de bruker store summer på spillene. Her rapporteres det om tilfeller på flere tusen kroner.

Hovedstyret tok opp saken og har kommet frem til følgende vedtak:

Medlemmer av idrettslaget som er under 18 år oppfordres på det sterkeste til å slutte å spille spill på følgende risikoliste. Spillere på førstelag får forbud.

A-lagets spillere har gått med på å gå foran som et godt eksempel og spillere der vil avstå fra å spille spill på risikolisten.

Vedtaket ble godkjent med 5 mot 2 stemmer.