Fotballsesongen nærmer seg med stormskritt. For medlemmer er det viktig å sjekke at kontingent og treningsavgift er betalt.

2. mars ble de fleste faktura sendt ut på e-post registrert på den enkelte spiller. For at man skal være spilleberettiget er det viktig at oppgitt sum er betalt, eventuelt at man har inngått betalingsutsettelse eller annen ordning med klubben.

Nytt for i år er at faktura nå ikke sendes via brevpost men via e-post. De som ønsker en utskrift av faktura må kontakte oss.

Ikke mottatt faktura?

Hvis du mangler faktura kan du kontakte oss på vidar@vadmyra.no. For foreldre kan man sjekke barnas e-post (hvis de har), da det kan være faktura er sendt dit. Den blir sendt til den e-post som står registrert på spilleren.

Det er en del spillere som enda ikke har fått tilsendt faktura fordi vi enda ikke har fått e-post lagt inn. Dette er det i hovedsak lagleder som skal sørge for at kontaktinformasjon er korrekt.

Medlemmer kan også selv logge inn på vadmyra.no og endre e-post og annen kontaktinformasjon.

Priser

For fotballsesongen 2015 gjelder følgende priser:

  • Mini 7-10 år: 1500,-
  • Mini 11-12 år 1600,-
  • 13-16 år 1800,-
  • Junior/Senior 1950,-
  • Old Boys/Veteran 1700,-
  • Superveteran: 800,-

Av summen er 400,- kontingent og resten treningsavgift. Søskenmoderasjon på 100,- gis til den yngste i en søskenflokk. Denne gjelder kun innenfor samme idrettsgren.