Vadmyra har den gleden å informere om at Terje Hansen har takket ja til et engasjement som sportslig leder i Vadmyra Fotball.

Terje vil offisielt starte sitt arbeid 1.11.15, engasjementet er i første omgang på et år. Terje vil være styrets ansikt utad når det gjelder sportslige retningslinjer. Han vil i hovedsak fokusere på aldersgruppen 6-16 år. Trenere/lagledere vil få en mer detaljert gjennomgang i løpet av vinteren.

Terje har en bred bakgrunn fra fotball gjennom flere tiår. Så tidlig som i 1993 tok Terje Trener III, det som i dag heter UEFA A-lisens. Terje har vært innom både Hordaland Fotballkrets og involvert i aldersbestemte landslag.