Har du husket å betale treningsavgift og kontingent for 2015? Hvis ikke, fint om du gjør dette så fort som mulig.

Grunnet økende arbeidsmengde og kostnader tilknyttet det å få inn kontingent/treningsavgift har vi purregeby. Man kan også, i verste fall, ende opp med å bli utmeldt. Alt arbeid som legges ned i innkreving av kontingent/trenignsavgift rammer øvrig virksomhet og tilbud. Vi er derfor avhengig av medlemmers hjelp. Betal innen fristen om man kan, ta kontakt med en gang om man ikke kan (eller ikke har fått tilsendt faktura).

Ikke fått tilsendt kontingent? Dette gjøres normalt per e-post og da har vi enten feil e-post oppgitt på deg, eller du ligger ikke i våre systemer. Da må du ta kontakt, for man er hverken spille- eller treningsberettiget hvis man ikke er registrert. Noe som igjen betyr at forsikring ikke gjelder (den er kun gjeldende for de vi bekrefter er medlem).

Du kontakter oss på post@vadmyra.no.

Betalingsvansker? Det er ingen skam i å ha dårlig råd og som idrettsklubb strekker vi oss langt. Spesielt for barn og ungdom er det viktig at vi gjør det vi kan slik at ingen blir ekskludert. Her kan vi inngå både betalingsutsettelse og eventuelt en nedbetaling, vi kan også bistå med informasjon om hvor man kan få hjelp. Men vi må bli kontaktet (på post@vadmyra.no), det blir dyrere om regningen bare blir liggende ubetalt.

  • For fotballsesong 2015 skal faktura være sendt ut i starten av året (for enkelte nå i høst). Ta kontakt for å få tilsendt faktura.
  • For håndballsesongen 2015/2016 er faktura sendt ut til de fleste nå i vinter, resten får i løpet av desember (se betalingsinformasjon her)
  • For turn høsten 2015 ble det sendt ut i høst (se betalingsinformasjon her).

Fotballspillere som ikke er betalt for nå i 2015 vil kunne bli utmeldt av klubben. Etter to år er vi pliktet å melde spillere ut. Ingen overgang til ny klubb godkjennes før manglende innbetaling er kommet.

For spørsmål ta kontakt på post@vadmyra.no.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here