Det blir webseminar de kommende onsdagene. Webseminaret er rettet mot trenere, lagledere, gruppemedlemmer og styremedlemmer.

Det er ønskelig at alle deltar, ikke bare en fra hver gruppe/styre/lag. Siden dugnadsfolket har det travelt settes webseminar opp de kommende onsdagene 18:30 – 20:00, slik at man kan ta det når det passer som best.

Følgende datoer er satt opp:

13.04
20.04
27.04

Årsaken til at det er ønsket at alle er innom seminaret er at alle får et forhold til kommunikasjonsløsninger og den nye nettløsningen.

Tema:
1. Generelt om nettmedia – hvordan det kan gjøre din jobb enklere.
2. Ny nettsideløsning. Fokus: Kalender, nyheter og booking-løsning.
3. Hvordan ivareta vår historie
4. Åpenhet i praksis.

 

Setter veldig pris på at man sender en e-post til vidar@vadmyra.no om man kommer, slik at jeg vet ca. antall. Vi kan ha maks ca. 20 per gang.

Vi ser også på muligeter for å ha webseminar for spillerne (ungdom og opp), vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere.