På Norges Håndballforbund, Region Vest sitt årsmøte ble vår flotte leder av håndballgruppen tildelt regionens fortjenestemerke i sølv.

Merkekomiteens begrunnelse var:

Ane Grete Vik kom første gang inn som medlem i UTA (utvalg tilpasset aktivitet) i 2008, som den gangen ble ledet av styremedlem i regionen Lisbeth Hjelle.

Ane Grete gikk inn som leder for inkluderingskomiteen i 2010, hvor hun har sitter som leder i tre perioder.  Hun er også regionskontakt HU inn mot NHF sentralt.

Hun ble valgt inn som varamedlem i Regionsstyret i 2012, og erstattet Bjørn Lindgård, som måtte fratre grunnet jobb i Stord Håndball Elite 1. mai 2013, som vanlig styremedlem. Siden regionstinget i 2014 har Ane Grete vært nestleder i Regionsstyret.

Ane Grete Vik har de siste åtte år sittet i utvalg og regionsstyret. Jeg er glad for at hun har takket ja til og ble valgt som nestleder også i den kommende perioden. Hun tildeles for denne uegennyttige innsatsen for regionen fortjenestemerket i sølv.

Andris Hamre
Styreleder NHF Region Vest/Leder av merkekomiteen

Ane Grete
Ane Grete Vik får velfortjent utmerkelse for sin innsats

Vi i Vadmyra IL gratulere Ane Grete med utmerkelsen og vi er veldig stolte av den jobben du har gjort for NHF Region Vest.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here