Vi har intervjuet Vadmyra fotballs sportslige leder om tema som trivsel, utvikling og spilletid. Se hva han har å si etter et halvår i jobben!

Terje Hansen har hatt det travelt siden han ble klar som klubbens sportslige leder innen fotball. Etter nærmere et halvt år i jobben tok våre redaksjonen i mai en prat med mannen som har sportslig ansvar for barne- og ungdomsfotballen i klubben.

Terje, som har UEFA A-lisens, er en velkjent mann for flere i klubben, hans første trenergjerning startet alt i 1981! Siden har han trener juniorier i Brann, kvinner i Sandviken og hatt en periode som trener for ungdom Fyllingsdalen (tidligere Fyllingen). Siden 2012 har han trent barn i Vadmyra. Han møtte villig opp for å svare på spørsmål fra klubbjournalister og fotballspillerne Arlind Devolli, Robin Nesse, Thomas Wahl og Theodor Olsen.

Hvorfor ble du sportslig leder i Vadmyra?

Det var klubben som spurte om jeg ville påta meg den rollen. Det er en ny rolle ingen har hatt før i klubben. Jeg syntes det var en god utfordring å være med for å gjøre klubben enda mer strømlinjeformet og for å få på plass en del ting som har med det sportslige å gjøre. Ting som jeg har sett da jeg har vært trener her, som gjerne har vært litt ujevnt.

Hva har du jobbet med de første månedene?

Det som jeg har tatt mye tak i er at vi i Vadmyra har en sportsplan. Den er overordnet. Det er nok ikke alle som vet hva som står i den eller finner den frem og leser den. I den sportsplanen er det noe som heter spillerutvikling og hvordan vi skal ta vare på og utvikle spillere. Der har jeg vært med og laget en utviklingsplan som går helt fra 6 år opp til 15-16 år. Den planen jobber vi nå etter og jo flere som jobber etter den jo bedre blir samarbeidet i klubben.

Er det noe annet jeg er veldig fornøyd med er at vi har fått til keepertrening for keeper fra 9-12 år. Vi har hatt 8 treninger med fire flinke keepertrenere. De har tatt seg av de spillerne som har møtt opp. Vi har vært mellom 20 – 25 keepere på hver trening. Keepertrening for den aldersgruppen har aldri vært organisert i Vadmyra. Dette håper vi å fortsette med til høsten og vinter igjen.

Terje Hansen ser G1 spille NM tidligere i år.
Terje Hansen ser G1 spille NM tidligere i år.

Hva er klubbens største utfordringer?

Største utfordringen er å få til den kombinasjonen av god breddeklubb og det å gi tilbud til de spilerne som vil litt ekstra. Det kan gjøre at noen kan føle at vi er i konflikt med oss selv.

Det er også en utfordring å få med alle trenere og lagledere som gjør en fantastisk frivillig jobb for klubben å bli mer lik i forhold til en grunnmur vi ønsker å ha. Så kommer det flere oppfattelser og meninger utover det, men enda så jobber vi vel med å få flere ti å bli enige om hvordan grunnmuren i utviklingsplanen skal være.

Hva skal til for å bli en god sportslig leder i Vadmyra?

Det er nok en fordel med erfaring fra klubben tidligere. Og at man har jobbet mye med barne- og ungdomsfotball. Og at man er veldig tydelig. Og noen ganger veldig diplomatisk for å få få med folk på de tankene som klubben har satt opp og de målsettingene som klubben har satt.

Hva er det beste med å være trener og sportslig leder.

Hehe, det beste er at man får jobbe med mennesker. Som trener er det kjemepekjekt å få jobbe med barn og ungdom som er veldig positive og gjerne vil noe med fotball eller syntes at det er så kjekt å være her at man trives når man kommer på trening.

Hva er målsettingen for Vadmyra?

Målsetting for Vadmyra må være å forbli en breddeklubb for Bergen Vest. Men også å være en god breddeklubb, slik at vi ikke bare tar vare på de spillerne som har lyst til å spille fotball her men også skal gi muligheter for de som vil litt mer.

Hva syntes du om Follese-modellen?

Når du tenker Follese-metoden, da tenker du på at alle får spille 50% eller mer? Vadmyra har jo ikke en lik regel og det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre heller, i alle fall ikke med det aller første. Men, vi har tidligere hatt god erfaring med at spillere får spille mye. Personlig, uten at vi har bestemt oss for noe, så vil jo jeg at de ungdommer som møter til en fotballkamp må i hvert fall få spille en tredjedel av kampen, mens det i barnefotball fortsatt bør gjelde regel om tilnærmet lik spilletid. Men, som sagt, angående ungdomsfotball er det ikke noe vi har endelig bestemt i klubben. Så jeg kan ikke si noe mer konkret.

Terje Hansen leder et barnelag, her i 2015.
Terje Hansen leder et barnelag, her i 2015.

Hva vil du si er forskjellen for Vadmyra nå kontra 80-tallet?

Vadmyra på 80-tallet var en klubb med sterk fremgang, men var veldig resultatorientert. Målte suksess i pokaler til å begynne med. Men vi hadde også en lang periode hvor vi jobbet veldig med utvikling. Kanskje kom resultatene som følge av en god uviklingsjobb. Vi hadde i den perioden også aldersbestemte landslagsspillere. 6 spillere på fire år, som var ganske unikt.  Et resultat av at vi fikk samlet mange gode fotballtrenere. Så har det vel vært mer ujevnt. Nå er vi nesten like stor klubb i bredde. Vi er mer utviklingsorientert, mer bredde-orientert. Ikke så opptatt av resultatene.

Hvor håper du at klubben er om et par år?

Tenker vi da skal være det beste tilbudet for barn og ungdom som ønsker å spille fotball i distriktet. Og at vi er en klubb som kan ta vare på de spillerne som bare ønsker å være her og de som ønsker å gjøre noe mer med fotballen. I hvert fall opp til de er 15-16 år. At de som finner ut at det å spille fotball gir de så mye likevel kan være med i klubben videre. Gjøre en jobb, slik som vi har sett mange eksempler på. Alt fra dommere, trenere, være med rundt lag. Det er mange oppgaver i en klubb og de fleste må vi gjøre uten at det koster så veldig mye. Det er klart at mennesker er de beste resursene vi har.

Hvordan skal klubben måle dette med hvem som ønsker mest?

Treningstalent slår som oftest andre talenter. Det vil alltid være slik at de som trener mye og vil mye har en god mulighet til å nå langt. Kanskje nå lenger enn de som tidlig ble veldig god eller som har noen medfødte egenskaper og tilegner seg gode ferdigheter i tidlig alder, men som kanskje ikke videreutvikler det fordi de trener mindre eller er mindre skjerpet.

Er det noe som mangler i Vadmyra?

Om du ikke tenker på at vi gjerne skulle hatt mange millioner og flere fotballbaner, så er det fortsatt mange ting vi må jobbe for å få bedre til. Igjen, det går på å bli flinkere til å samarbeide mellom trenere og lagledere – ikke bare innenfor samme årsgruppe, men også mellom årsgruppene. Kanskje bli enda mer tydelig på hvordan vi ønsker det skal være. Slik at de som er med på å hjelpe til og gjør en jobb kjenner til klubbens målsetting og kan jobbe for de.

Jeg har pleid å si at Lyderhorn har vært en fin sak i Vadmyra hvor mange har vært på toppen. Hvis vi sier at for Vadmyra er det fortsatt viktig å finne en topp som vi kan bli enige om at den skal vi gå for. Så kan vi gå opp på litt forskjellige veier, men at vi samles på toppen. Noen går opp tusentrappene, noen fra Kjøkkelvik, noen fra Gravdal. Så er ikke jeg så opptatt av hvilke vei man velger. Vi skal ha den målsettingen som er felles.

Tror du spillere er med på alt dette og forstår tankene bak?

Nei, vi har nok en stor oppgave fortsatt med at ikke alle spillere helt skjønner hvorfor vi gjør enkelte ting. Det har vært endel forandringer fra tidligere. Så der må vi jo bare prøve å sørge for at trivsel og utvikling er på plass i første omgang. Så får forståelsen for målet komme etterhvert.

Ellers, hvis jeg skal få muligheten. Så vil jeg jo si at det kjekt at vi har gjennomført delkurs for trenere. Vi skal gjennomføre flere kurs slik at om et års tid så har vi veldig mange som har gjennomførrt UEFA C-lisens.

Gjennom å ha trent ulike klubber, er Vadmyra det beste stedet du har vært?

Ja. Vadmyra er det beste stedet jeg har vært. Jeg har vokst opp her og fått mulighet til å gjøre veldig mye arbeid gjennom klubben. Så lenge jeg bor her er det ikke andre klubber som kan utkonkurrere klubben på det området.

Hva kan vi lære av andre klubber?

Ja, det var det. Vi kan jo selvfølgelig ikke sammenligne oss med Brann sitt JR og U-lag med resurser og pengebruk. Men vi kan lære at hvis man vil nå langt, så må man ofre ganske mye. Være profesjonell, selv om det nødvendigvis ikke var penger det var snakk om.

Fra Sandviken med kvinner, så kan vi si det samme som sikkert gjelder her. At jenter og kvinner er mer disiplinerte i treningsarbeid og mer samvittighetsfull for å følge opp det som skal trenes på. Der har gutter mye mer å gå på.

I Fyllingen er at inntrykket var at hvis du har en god administrasjon så er det mange ting som blir mye lettere når man driver en stor klubb.

Hva er ditt inntrykk av Vadda-spillerne?

Nei, jeg er jo veldig positiv til måten de opptrer på. Av det jeg har sett på trening og kamp og ellers, så tror jeg vi har kommet veldig mye lenger enn andre klubber. Det har vært en bevisstgjøring på holdninger og væremåte, som er utrolig kjekt da vi vet at vi er en drabantby med flere ulike utfordringer. At vi her kan ha et så bra miljø som jeg oppfatter det i hvert fall.

Hvor lenge bør en god spiller som gjerne er ønsket av andre klubber velge å bli i klubben?

En målsetting for klubben og meg er at spillerne kan bli så lenge som mulig i Vadmyra. I dagens moderne fotball er det til de er ferdig med guttefotball. Når det er juniorer og en stor klubb kommer på banen, så kan det være det beste for videre utvikling er å gå til en større klubb.