Årsmøte i Vadmyra IL (VIL) ble gjennomført mandag 20. februar i Vadmyrahallen.

På årsmøtet var det ca 25 tilstede og valgt møteleder Per W. Nieuwejaar ledet som vanlig årsmøte på en meget rask og god måte. Alle gruppene sine årsmeldinger ble gjennomgått og konklusjonen er at idrettslaget har hatt gode aktiviteter og sportslige resultater innen alle gruppene.

Økonomien og budsjettene for 2017 ble så gjennomgått og akseptert og her er å bemerke at vi lever i en tid hvor vi alle må ha fokus på å drive idrettslaget og alle aktivitetene våre på en økonomisk forsvarlig måte. Alle gruppene gikk med et lite underskudd i 2016 og den trenden må vi snu i 2017.

Årsmøte 2017 - Foto Per Molvik (8)
Nestleder Per og styreleder Bjørn på årsmøte. Foto: Per Molvik.

Valgkomiteen vår gjorde en kjempejobb med å få på plass de nye gruppestyrene og andre verv i klubben og de som var innstilt ble enstemmig valgt. Når det er sagt mangler vi fortsatt noen sentrale verv som jeg ber alle merke seg og evt vurdere om de kan melde seg til tjeneste og fylle.

Det er økonomiansvarlig i Håndball- og Anleggsgruppen, Webredaktør i VIL, Markedsansvarig i VIL, samt et ekstra gruppemedlem til håndballgruppen og Valgkomiteen.

Interesserte kan gi en lyd til Robert Raftevold på mobil: 959 36270, e-mail: rob-raft@online.no

Flere ble hedret

Årsmøte ble avsluttet med utdeling av noen hederstegn fra Vadmyra IL. Det er alltid like hyggelig og denne gangen var det følgende som fikk denne æren.

Per Morvik ble tildelt VIL sin Plakett for sin administrative innsats for idrettslaget gjennom mange år og spesielt ift alle de tusen bildene han har tatt av lagene våre. Dette er en fin måte å profilere alle de flotte ungdommene våre som driver sin idrett i vårt flotte idrettslag.

Daniel Andreassen ble tildelt VIL sin Plakett for å ha oppnådd meget gode sportslige resultater. Hans evne som trener er udiskutable noe som ble understreket da han i 2013 ble kåret til årets trenerforbilde i Norge noe som ga idrettslaget veldig godt omdømme.

 

Årsmøte 2017 - Foto Per Molvik (13)
Daniel Andreassen ble hedret for sin innsats. som ungdomstrener i klubben. Foto: Per Molvik

Michelle Nilsen ble tildelt VIL sin Plakett for hennes sportslige innsats i Turngruppen over mange år. Hun har vært trener for barnepartiene i flere år og er veldig godt likt av alle barne og foreldre og hun stiller alltid opp.

Bjørn Kvisgaard ble utnevnt til æresmedlem av VIL for hans mangeårige dedikerte innsats som nestleder og leder av Hovedstyret.

Michelle Nilsen og Bjørn Kvisgaard ble begge hedret.
Michelle Nilsen og Bjørn Kvisgaard ble begge hedret. Foto: Per Molvik

Årsmøte ble avsluttet med at Leder Hovedstyret takket alle fremmøtte for at de kom og han benyttet anledningen til igjen å takke alle frivillige som bidrar til at vi fortsatt har et flott idrettslag i vårt nærområdet som er så viktig for alle barn og unge. Vi må ikke glemme dette i en travel hverdag. TUSEN TAKK.

Sportslig hilsen

Bjørn
Leder HS VIL

Bildegalleri