Vadmyra Idrettslag er i den spesielle situasjon at vi jakter både en ny leder og nestleder til klubbens hovedstyre, da våre to dyktige nåværende ledere begge har fått jobber utenbys. Derfor holdes et ekstraordinært årsmøte, klubben vil komme tilbake med informasjon når dato er satt.

Vi i valgkomité tar svært gjerne imot tips til gode kandidater som kan bidra til den viktige jobben styret har til å bygge glede, likeverd, fellesskap og frivillighet i vårt flotte idrettslag.

Vadmyra Idrettslag er en klubb med god økonomi og engasjerte grupper innen fotballhåndball og turn. Klubben gjør en stor jobb for lokalmiljøet og er et viktig tilbud for mennesker i alle aldre.

Hovedstyret er klubbens øverste organ, hvor de ulike gruppene turn, håndball, fotball og anlegg har en representant. I tillegg til en økonomiansvarlig, en sekretær og en webredaktør.

De ulike gruppene tar seg av den daglige driften, mens hovedstyret møtes månedlig for å styre klubben med et bredt og overordnet mål.

Valgkomite er takknemlig for alle tips.

Kontaktinfo:
Robert Raftevold, tlf 95936270. E-post: rob-raft@online.no
Stein Totland. E-post: stein.totland@bkkfiber.no

Med Vennlig Hilsen,
Stein, Robert og Ane Grethe
Valgkomite Vadmyra IL.