Kjenner du noen som kan bidra i ulike verv i klubben?

0
Samarbeid

Neste årsmøte er i februar 2019, og Valgkomitéen har derfor startet sitt arbeid med å finne de rette menneskene til de ulike vervene i klubben. Pr i dag vet vi at det i alle fall vil være behov for ny leder og nestleder da dagens ledere har fått jobber utenbys.

Vi i valgkomité tar svært gjerne imot tips til gode kandidater som kan bidra til den viktige jobben styret har til å bygge glede, likeverd, fellesskap og frivillighet i vårt flotte idrettslag.

Vadmyra Idrettslag er en klubb med god økonomi og engasjerte grupper innen fotballhåndball og turn. Klubben gjør en stor jobb for lokalmiljøet og er et viktig tilbud for mennesker i alle aldre.

Hovedstyret er klubbens øverste organ, hvor de ulike gruppene turn, håndball, fotball og anlegg har en representant. I tillegg til en økonomiansvarlig, en sekretær og en webredaktør.

De ulike gruppene tar seg av den daglige driften, mens hovedstyret møtes månedlig for å styre klubben med et bredt og overordnet mål.

Går du med en liten lederspire i magen? Kjenner noen andre som kunne passe til et verv hos oss? I så tilfelle er valgkomitéen takknemlig for alle tips.

Frist for innsendelse av forslag er i første omgang 19. november 2018.

Kontaktinfo:
Robert Raftevold, tlf 95936270. E-post: rob-raft@online.no
Stein Totland. E-post: stein.totland@bkkfiber.no
Ane Grete Vik. E-post: ane.grete.vik@gmail.com

Med Vennlig Hilsen,
Stein, Robert og Ane Grete
Valgkomité Vadmyra IL.