Senior 2 sparket igang sesongoppkjøringen 7. februar. 16 motiverte spillere stilte til økt på en dag med realt møkkavær. Troppen teller foreløpig 19 mann.

Det var godt å komme igang med årets første trening. Dagens møkkavær forsvant på magisk vis rett før økten startet, som ga ypperlige forhold. Her var det engasjerte spillere som ønsker å finne formen igjen raskest mulig. Solid disiplin ble utvist av spillerne, som var raske med å etterspørre flere treninger etter endt økt.

Spillerne ble valgt i en prosess i november og desember, hvor det blant annet ble prioritert pålitelighet for å sikre at laget har et solid fundament og spillere som stiller opp på trening og kamp.

Kjernen i troppen er gjerne spillere som gjennom flere år har gjort seg fortjent til det gjennom innsats for klubben.

Troppen vil utvides ytterligere i januar slik at den teller rundt 22 motiverte og dyktige spillere. Det er en forholdsvis ung tropp med spillere primært i årgangen 1995-2000.

Laget spiller i 7. divisjon i sesongen 2019.

Kvalitetsmandag

Nytt for i år er at mandagen danner grunnmuren for treningsuken. Hver mandag kl. 19:00 kan spillere som ønsker det få en enkel matbit (kylling, frukt m.m.), se film, game eller annet vi finner på.

Treningsøkten starter kl. 20:30, med oppmøte garderobe senest kl. 20:20 for å gå gjennom planer for dagen. Treningen er obligatorisk.

Øvrige treninger

Treninger utover mandagen vil variere fra uke til uke. Normalt blir det en lagøkt til onsdag eller torsdag (frivillig, men sterkt anbefalt) og noen obligatoriske økter med mer spesialisert fokus.

Senior 2-spillere i junioralder tilbys trening med juniorlag, mens øvrige spillere forventes å ta initiativ til egentreninger.

Spillere som ønsker enda flere treninger enn hva Senior 2 kan tilby vil etter planen få dette på annet vis av klubb – gjerne i samarbeid med andre lag.

Det satses også på alternative treninger utover året, samt bruk av nyere teknologi (sensorer) i utvalgte økter.

Selvfølgelig kjører vi også andre sprell for maks lagånd og samhold.

Kick-off med Shuffleboard i desember

Trenerteam og støtteapparat

I januar vil det jobbes med å forsterke teamet og sette et solid og godt treningsapparat med tilhørende støtteapparat. Her blir JR2-trener blant annet med og assisterer. Inntil videre har undertegnede ansvar for laget, mens A-lagstrener Daniel Andreassen har det overordnede sportslige ansvaret.

Samarbeid med A-lag og JR

Laget skal samarbeide godt med A-lag og JR-lag. Laget skal kunne bli et springbrett for dyktige og motiverte spillere, samt tilby noe ekstra for dyktige juniorer.

Sponsorer

Laget er godt igang med prosessen å sikre seg sponsorer som kan supplere resurser gitt av klubb. Interesserte firma er velkommen til å ta kontakt.

Treningskamper

I vinter blir det fokus på å få til endel treningskamper før sesongen sparkes igang. Interesserte lag er velkommen til å ta kontakt på vidar@vadmyra.no.