Vadmyra Idrettslag har meldt på et seniorlag som i høst skal spille for to viktige saker i høst.

  • Det skal spilles for livet med å gi økt oppmerksomhet rundt kreftsaken. Dette er for å hedre en av våre egne ildsjeler.
  • Det skal spilles for fremtiden ved å gi økt oppmerksomhet til yrkes- og utdannelsesmuligheter for ungdom og unge voksne. Dette er et tema som blir ekstra viktig fremover, fordi pandemien medfører et tøffere arbeidsmarked for dagens unge voksne. Dette er et tema som en av spillerne engasjerer seg veldig i.

Det er spillerne som har tatt initiativ til dette. Vi skal følge «ha troen»-mantraet om positivitet og oppbacking av hverandre og håper det blir mange gode minnerike øyeblikk i høst. Blir ikke fotballen åpnet igjen for vår del skal vi alltid finne andre måter å underholde på.

Teamet

Vidar Daatland og Daniel Andreassen bidrar jevnlig på treningsfeltet. Daniel Rye og en håndfull av spillerne vil også bidra det de kan i støtteapparat/trenerapparat og flere vil nok dukke opp. Vi legger opp til stor grad av inkludering fra spillerne, og tilpasser opplegget ut fra troppens ønsker og behov.

Troppen

Et 20-talls spillere har alt meldt seg på laget, med hovedvekt i 2000-årgangen i tillegg til en håndfull eldre spillere. Om du ønsker å spille på laget kan du melde din interesse. Vi kan ikke garantere plass, dette får du rask tilbakemelding om. Spillere må ikke ha noe utestående i Vadmyra eller andre klubber, i tillegg stiller vi strikte krav om at alle bidrar til et positivt og inkluderende miljø.

Treninger

Det blir lagt opp til mellom 1-3 treninger i uken, med alt fra høyst engasjerte spillere som vil bli pushet til spillere som er med når anledning tillater det. Trening blir tilpasset de gjeldende nasjonale og lokale pandemiføringer.

Kamper

Laget er påmeldt 7. divisjon, med forbehold om at det åpnes opp for breddefotball.

Sponsorer

Vi er interessert i sponsorer som enten vil støtte de gode sakene eller laget. Bli med på å støtte en god sak! Vi kan også garantere god omtale, oppmerksomhet og omdømme for alle som har anledning til å hjelpe til.