Anleggsgruppen

Anleggsgruppen ble vedtatt lagt ned på årsmøtet i 2019 som følge av at kommunen overtar mye av driften av anlegget. Øvrige oppgaver er fordelt på styret og de ulike gruppene.

  • E-post til klubben er post@vadmyra.no.