mars, 2019

man11mar19:0021:00FremhevetÅrsmøte Vadmyra Idrettslag 201919:00 - 21:00 Vadmyrahallen

Detaljer

1. Åpning inkl valg av dirigent

2. Konstituering inkl:

– Godkjenne de stemmeberettigede
- Godkjenne innkallingen, sakliste og

forretningsorden.

– Valg av sekretær

– Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

3. Behandle Idrettslagets og Gruppenes Årsmeldinger for 2018

4. HMS status Vadmyra IL

5. Behandle idrettslagets reviderte årsregnskaper for 2018

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette kontingent for 2019

8. Vedta idrettslagets budsjetter for 2019

9. Foreta valg iht idrettslagets lover §12.10

a) Leder og nestleder til Hovedstyret.

b) Styremedlemmer til Hovedstyret.

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatte organisasjonsplan, jf.§12 pkt.9.

d) 2 revisorer.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er

tilsluttet.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste

årsmøte.

10. Utdeling av hederstegn

11. Avslutning

Tidspunkt

(Mandag) 19:00 - 21:00

Lokasjon

Vadmyrahallen

Lyngfaret 55, 5172 Loddefjord

X
X
X