februar, 2018

man19feb19:0022:00FremhevetÅrsmøte Vadmyra IL 2018Vadmyrahallen19:00 - 22:00 Vadmyrahallen

Detaljer

Vi ønsker medlemmer velkommen til årsmøte 2018.

Dato: Mandag 19. februar 2017
Tid: kl. 19:00
Sted: Kafeteriaen i Vadmyrahallen

Saksliste:

 1. Valg av dirigent
 2. Konstituering inkl:
  – Godkjenne stemmeberettigede
  – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  – Valg av sekretær
  – Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen
 3. Behandle årsmelding fra HS styret og gruppene for 2017
 4. HMS status VIL
 5. Behandle idrettslagets revidert årsregnskap for 2017
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenter for 2018
 8. Vedta idrettslagets budsjetter for 2018
 9. Foreta valg iht idrettslagets lover §12.10
  a) Leder og nestleder til Hovedstyret.
  b) Styremedlemmer til Hovedstyret.
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf.§12 pkt.9.
  d) 2 revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er
  tilsluttet.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 10. Utdeling av hederstegn Vadmyra IL
 11. Avslutning

Innkomne forslag til årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet (mandag 5. februar 2017, kl 24.00).

Fullstendig saksliste og sakspapirer vil bli sendt ut via e-post, og blir å finne i klubbhuset fra mandag 12. februar 2018, kl. 15.00.

Tidspunkt

(Mandag) 19:00 - 22:00

Lokasjon

Vadmyrahallen

Lyngfaret 55, 5172 Loddefjord

Organisator

Vadmyra Idrettslag Hovedstyret

VadmyrahallenLyngfaret 55, 5172 Loddefjord

X
X
X