Foreldrevettregler i håndball

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre håndballen til en opplevelse for alle.

Her er noen huskeregler:

1. Møt fram til kamp og trening
– barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
– ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
– ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
– ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
– ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
– ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
– ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball
– ikke du