Håndballgruppen

Håndballgruppens styre består for 2019 av:

Stig Aukan; Leder: Tlf 923 16 170

Maiken Stavenes; Barnehåndballansvarlig

Frode Kristiansen; Ungdom og dommeransvarlig

Per Gunnar Godøe; Arrangement og innkjøpsansvarlig

Marianne Andersen; Sponsor og økonomiansvarlig

  • E-post til håndballgruppen er vadmyra@rvn.handball.no.