Priser håndball

Kontingent

Kontingent og treningsavgift Håndballgruppen for sesongen 2014/2015:

Det gis søskenmoderasjon på 100,- men dette forutsetter at foresatte gir beskjed om dette ved innmeldelse.

Dersom medlemmet deltar på flere aktiviteter betales kun én kontingent, treningsavgift for de ulike aktivitetene hun/han deltar på.

Lisens

Alle spillere over 13 år skal betale lisens til Norges Håndballforbund.

Spillerne er lisenspliktig i alle kamper terminfestet av NHF. Alle må benytte KID nummer ved betaling av lisens. Spillerne mottar lisens i posten om høsten.

Bøter ved manglende betalt lisens må spiller betale selv.

I tilfelle spørsmål kontakt materialforvalter Stig Aukan – tlf – 95934322, stigaukan@gmail.com