Treningsavgift håndball

Kontingent og treningsavgift

Vi ønsker at håndball skal være en rimelig idrett hvor alle skal kunne delta uavhengig av økonomi. Vi prøver derfor å holde treningsavgiftene på et lavest mulig nivå. For sesongen 2018/19 er det følgende satser som gjelder for treningsavgift:

Født 2009-: 700 per år
Født 2006-08: 900 per år
Født 2005: 1000 kr per år
Født 2004 og eldre: 1200 kr per år

Medlemskontingent er 450 kr. Treningsavgift og medlemskontingent faktureres to ganger i året, på samme faktura. En spiller født i 2005 vil da få to fakturaer på 725 kr (Treningavgift 1000 kr + kontingent 450 kr). 

Det gis søskenmoderasjon på 100,- men dette forutsetter at foresatte gir beskjed om dette ved innmeldelse.

Dersom medlemmet deltar på flere aktiviteter betales kun én kontingent. Treningsavgift gjelder for de ulike aktivitetene hun/han deltar på.

Ved betalingsproblemer er det mulig å søke idrettslaget om utsettelse. kontakt oss i så fall per e-post: vadmyra@rvn.handball.no

Lisens

Alle spillere må betale lisens til Norges Håndballforbund fra det året de fyller 13 år.

Spillerne er lisenspliktig i alle kamper terminfestet av NHF. Alle må benytte KID nummer ved betaling av lisens. Spillerne mottar lisens per epost.

Bøter ved manglende betalt lisens må spiller betale selv.

I tilfelle spørsmål, kontakt håndballgruppen på vadmyra@rvn.handball.no