Pris og betalingsinformasjon – Turn

Det er for tiden ikke et turntilbud i Vadmyra grunnet mangel på trenere/aktivitetsledere.