Lokalsponsor
Lokalsponsor
ortopro Alle henvendelser om denne avtalen kan stilles til
post@vadmyrail.no
nr1fitness Alle henvendelser om denne avtalen kan stilles til
post@vadmyrail.no
sport1 Alle henvendelser om denne avtalen kan stilles til
post@vadmyrail.no
Trivsel, Trygghet og Utvikling
  • Vadmyra Idrettslag Fotball
  • Leder hovedstyret
  • Baptist Emiliyanus
  • Leder fotball
  • Geir Skogvang
  • Leder håndball
  • Stig Aukan
Vadmyra Idrettslag Fotball
Leder hovedstyret
Baptist Emiliyanus

Leder fotball
Geir Skogvang

Leder håndball
Stig Aukan
Copyright ©2023 Vadmyra IL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram